Τζάκι - Πύργος Πολυτίμου

File Size Description
Thumbnail
202.33 kBΤο τζάκι του ορόφου στη βορεινή πλευρά του πύργου Πολυτίμου.
Title: Τζάκι - Πύργος Πολυτίμου
Other Titles: Τζάκι - Πύργος Πολυτίμου
Authors: Δημήτρης Φιλιππίδης
Keywords: Τζάκι - Πύργος Πολυτίμου
Issue Date: May-2015
Publisher: Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική - Μέλισσα
Citation: Δημήτρης Φιλιππίδης
Abstract: Το τζάκι του ορόφου βρίσκεται στο βορεινή πλευρά του πύργου Πολυτίμου. Εκατέρωθεν του τζακιού υπάρχουν παράθυρα με κιγκλιδώματα.
Appears in Collections:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.