Θουζ' ίδα - Πύργος Πολυτίμου

File Size Description
Thumbnail
158.77 kBΗ θουζ' ίδα του ορόφου με περίτεχνο κεραμικό διάκοσμο.
Thumbnail
145.95 kBΗ θουζ' 'ιδα ορ'οφου στην Ανατολική πλευρά του πύργου Πολυτίμου, ανάμεσα στα παράθυρα. κάτω απ' αυτήν δύο φουρουσάκια, στα οποία τοποθετούσαν το καντήλι, για τον προσανατολισμό της οικογένειας.
Thumbnail
103 kBΗ θουζ' 'ιδα ορ'οφου στη Νότια πλευρά του πύργου Πολυτίμου, ανάμεσα στα παράθυρα. κάτω απ' αυτήν δύο φουρουσάκια, στα οποία τοποθετούσαν το καντήλι, για τον προσανατολισμό της οικογένειας.
Title: Θουζ' ίδα - Πύργος Πολυτίμου
Other Titles: Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική στην Αρκαδία , Μαθητική- ερευνητική εργασία , σχολικό έτος 2011 - 2012 (1ο Λύκειο Τρίπολης)
Authors: Μαθητική- ερευνητική εργασία , 1ο Λύκειο Τρίπολης σχολικό έτος 2011 - 2012
Keywords: Θουζ΄ ίδα
Θυρίδα
Issue Date: Jun-2015
Publisher: Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική στην Αρκαδία , Μαθητική- ερευνητική εργασία , σχολικό έτος 2011 - 2012 (1ο Λύκειο Τρίπολης)
Citation: 1ο Λύκειο Τρίπολης - Μαθητική- ερευνητική εργασία , σχολικό έτος 2011 - 2012
Abstract: Η εξωτερική θουζ΄ ίδα ορόφου, έχει περίτεχνο κεραμικό διάκοσμο, όπου οι ιδιοκτήτες τοποθετούσαν καντήλι και στα πέτρινα μικρά "φουρουσάκια", κάτω απ' αυτήν, εικόνα για προστασία της οικογένειας. Είχε προσανατολισμό προς τη θάλασσα και λειτουργούσε ως φάρος σε περιόδους που περίμενε η οικογένεια την επιστροφή των καπετάνιων.
Description: Τα φουρούσια ήταν λίθινη, ξύλινη ή μεταλλική προεξοχή τοίχου οικοδομήματος, η οποία χρησίμευε ως υποστήριγμα άλλων κατασκευών ή τοποθετούσαν καντήλια για τον προσανατολισμό της οικογένειας.
Appears in Collections:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.