Πύργος Πολυτίμου

File Size Description
Thumbnail
160.75 kBΟ πύργος Πολυτίμου, πριν από τις εργασίες αποκατάστασης. Διακρίνεται η εντυπωσιακή εξώθυρα του ξουσταγιού και οι θολωτές είσοδοι του ισογείου από τη σκάλα.
Thumbnail
106.7 kBΟ πύργος Πολυτίμου μετά τις επισκευές που έγιναν στο ξουστάγι, με τη νέα κεραμοσκεπή.
Thumbnail
2.26 MBΠρόσοψη πύργου Πολυτίμου - αρχιτεκτονικό σχέδιο
Thumbnail
1.9 MBΚάτοψη ισογείου πύργου Πολυτίμου - αρχιτεκτονικό σχέδιο.Η οροφή του ισογείου είναι θολωτή και η επαφή των δύο ορόφωνγίνεται με κλίμακα φαρδιά και χτιστή με δύο σκέλη.
Thumbnail
1.84 MBΚάτοψη ορόφου πύργου Πολυτίμου - αρχιτεκτονικό σχέδιο. Εσωτερικά ο όροφος αναπτύσσεται σε τρία δωμάτια με τον οντά προς τον δρόμο (νότο) και το τζάκι στο βορρά.
Thumbnail
243.29 kBΠίσω όψη του πύργου Πολυτίμου.
Title: Πύργος Πολυτίμου
Other Titles: Πύργος Πολυτίμου - Λεωνίδιο, Νότια Κυνουρία
Authors: Δημήτρης Φιλιππίδης
Keywords: Πύργος Πολυτίμου
Issue Date: May-2015
Publisher: Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική - Μέλισσα
Citation: Δημήτρης Φιλιππίδης
Abstract: Ο Πύργος Πολυτίμου είναι ένα από τα δύο λαμπρά παραδείγματα(Πύργος Τσικαλιώτη- 1808, Πύργος Πολυτίμου - 1816 ) προεπαναστατικών πύργων στο Λεωνίδιο. Αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα και μεγαλοπρεπέστερα δείγματα αρχιτεκτονικής της περιοχής, καθώς συναντιούνται όλα τα στάδια της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής της περιοχής, και όλες οι επιδράσεις(Κωνσταντινούπολη, Ήπειρο,τα νησιά, καθώς και από τα σπίτια των Υδραίων Καπεταναίων) ακόμα και εκείνες που δεν άφησαν άλλα ίχνη στην περιοχή, σε μία τολμηρή αντιπαράθεση και εκλέπτυνση.
Description: Ο Πύργος Πολυτίμου είναι διατηρητέο ιστορικό κτίσμα ιδιοκτησίας των αδερφών Γ. Ευσταθίου. Πρόκειται για ένα "τυπικό μακρυνάρι", με βοηθητικούς χώρους στο ισόγειο και τους κύριους χώρους στον όροφο. Το 2009 έγιναν μικροεπισκευές, κυρίως στο χαγιάτι - ξουστάγι και κατασκευάστηκε νέα κεραμοσκεπή. Η οροφή του ισογείου είναι θολωτή και η επαφή των δύο ορόφων γίνεται με κλίμακα φαρδιά και χτιστή με δύο σκέλη. Εξωτερικά το κτίριο και σε όλες τις όψεις, διακρίνονται πολεμίστρες, γεγονός που τονίζει τον αμυντικό χαρακτήρα του κτιρίου. Τα παράθυρα, για λόγους ασφαλείας, είναι μικρά σε αναλογία με τις διαστάσεις του κτιρίου, και πάνω απ' αυτά υπάρχουν φεγγίτες(όπως και στον Πύργο Τσικαλιώτη), χωρίς πέτρινα υπέρθυρα για να μην επιβαρύνεται η κατασκευή, αλλά με ξύλινα δοκάρια στη σειρά, τα γνωστά "πλακώματα". Τα γείσα κάτω από τη στέγη, οι "θουζ΄ ίδες" , είναι κοιλόκυρτα κυματοειδή, από πωρόλιθο, που παραπέμπει σε βενετσιάνικα πρότυπα ή πιο άμεσα στα υδραίικα αρχοντικά των μεγάλων καπεταναίων. Η εξώθυρα στο "ξουστάγι" είναι εντυπωσιακή με τριπλό τοξωτό πέτρινο υπέρθυρο΄. Πάνω από την αυλόπορτα σε μαρμάρινη πλάκα φαίνεται καθαρά το οικόσημο της οικογένειας Πολυτίμου, τρίαινα με δελφίνι, που συμβόλιζε τη ναυτική δύναμη της. Εσωτερικά ο όροφος αναπτύσσεται σε τρία δωμάτια με τον οντά προς το δρόμο(νότο) και το τζάκι(βορρά). Εκατέρωθεν του τζακιού, υπάρχουν παράθυρα με κιγκλιδώματα.
Appears in Collections:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.