Καμινάδα

File Size Description
Thumbnail
230.22 kBKαμινάδα σε στέγη, πολύ διαδεδομένη στο Λεωνίδιο - Νότια Κυνουρία.
Thumbnail
1.54 MBΚαμινάδα σε σπίτι στο Λεωνίδιο, Νότια Κυνουρία.
Thumbnail
1.92 MBΚαμινάδα σε σπίτι στο Λεωνίδιο, Νότια Κυνουρία.
Title: Καμινάδα
Other Titles: Καμινάδα σε στέγη
Authors: Δημήτρης Φιλιππίδης
Keywords: Καμινάδα
Καμινάδα σε στέγη
Issue Date: May-2015
Publisher: Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική - Μέλισσα
Citation: Δημήτρης Φιλιππίδης
Abstract: Χαρακτηριστική καμινάδα σε στέγη, πολύ διαδεδομένη στο Λεωνίδιο.
Description: Χαρακτηριστική καμινάδα.
Appears in Collections:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.