Τύποι Αρχοντικών

File Size Description
Thumbnail
383.8 kBΔύο σπίτια διαφορετικού τύπου, ορθογώνιο (μπροστά) και σε σχήμα Γ (πίσω).
1.99 MBΟι δύο τύποι αρχοντικών, ορθογώνια στενομέτωπα και σχήμα Γ, γειτονεύουν αφήνοντας μεταξύ τους τη χαρακτηριστική αστρέχα. Σπίτι Προβατάρη, Πάνω, κάτοψη ορόφου.Μέση, τομή κατά μήκος. Κάτω πρόσοψη μαζί με το διπλανό σπίτι του Τετώρου.Πραστός- Βόρεια Κυνουρία.
1.6 MBΤο σπίτι Καραμάνου, στον Πραστό - Βόρεια Κυνουρία, χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου η μεταγενέστερη προσθήκη ενός δεύτερου σπιτιού καταλήγει σε διάταξη με δύο κεραίες.
Thumbnail
481.59 kBΣπίτι σε σχήμα Γ,με ξουστάγι,στο Λεωνίδιο - Νότια Κυνουρία.
Thumbnail
687.04 kBΣπίτι σε σχήμα Γ, με ξουστάγι, στο Λεωνίδιο - Νότια Κυνουρία.
Thumbnail
910.1 kBΣπίτι σε σχήμα Γ,με ξουστάγι, στο Λεωνίδιο - Νότια Κυνουρία.
Title: Τύποι Αρχοντικών
Other Titles: Δύο βασικοί τύποι αρχοντικών
Authors: Δημήτρης Φιλιππίδης
Keywords: Τύποι Αρχοντικών
Issue Date: May-2015
Publisher: Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική - Μέλισσα
Citation: Δημήτρης Φιλιππίδης
Abstract: Στα αρχοντικά παρατηρούνται δύο τύποι : α. ορθογώνια στενομέτωπα β. σε σχήμα Γ. Επίσης, κάποτε προστίθεται μεταγενέστερα ένα δεύτερο σπίτι, όπου καταλήγει σε μία διάταξη με δύο κεραίες.
Description: Στον Πραστό, στα σπίτια του Τετώρου και του Προαβατάρη, οι δύο τύποι γειτονεύουν, αφήνοντας
Appears in Collections:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.