Ξουστάγι

File Size Description
Thumbnail
500.2 kBΣπίτι με ανοιχτό ξουστάγι,δηλαδή "λιακωτό" στα Πελετά - Νότια Κυνουρία.
Thumbnail
780.78 kBΞουστάγι που καλύπτει ολόκληρο τον εξώστη, στον Τυρό - Νότια Κυνουρία.
Thumbnail
1.84 MBΞουστάγι πάνω από ψηλή καμάρα, στον Πραστό - Βόρεια Κυνουρία.
Thumbnail
910.1 kBΞουστάγι,σε σπίτι σχήματος Γ, Λεωνίδιο - Νότια Κυνουρία.
Thumbnail
687.04 kBΞουστάγι,σε σπίτι σχήματος Γ, Λεωνίδιο - Νότια Κυνουρία.
Thumbnail
481.59 kBΞουστάγι, σε διώροφο σπίτι με καμάρα και υπόγειο.
Thumbnail
383.8 kBΞουστάγι, στους δύο διαφορετικούς τύπους σπιτιών. Μπροστά ξουστάγι σε σπίτι με ορθογώνιο σχήμα και πίσω ξουστάγι σε σπίτι με σχήμα Γ.
Title: Ξουστάγι
Other Titles: Ξούσταγι σε σπίτι, καμάρα
Authors: Δημήτρης Φιλιππίδης
Keywords: Ξουστάγι
Issue Date: May-2015
Publisher: Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική - Μέλισσα
Citation: Δημήτρης Φιλιππίδης
Abstract: Το Ξουστάγι σκεπαστός εξώστης μπροστά από την κύρια είσοδο του σπιτιού, είναι τσακώνικη λέξη.
Description: Το Ξουστάγι, είναι εξώστης στην είσοδο σπιτιού ή καμάρας. Στο διώροφο σπίτι υπάρχει διπλό τοξωτό άνοιγμα μπροστά ή δίπλα στο ξουστάγι, ανάλογα με τη θέση της χτιστής σκάλας. Το ξουστάγι εμφανίζεται ως "ξουστάγι της στέγης" και στηρίζεται σε λεπτά ξύλινα κολονάκια, στα αγροτικά παραδείγματα ακατέργαστα, ενώ στα αστικά είναι πιο επιμελημένα και ραδινά.Ο εξώστης παύει να 'ναι επέκταση της στέγης, αποκτά τη δική του ιδιαίτερη τρίρριχτη στέγη και από κάτω καλύπτεται με ψευδοροφή (σανίδωμα). Επίσης, εμφανίζεται ως "λιακωτό", δηλαδή ανοιχτό χωρίς οροφή.
Appears in Collections:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.