Καλύβι - Κάλιε

File Size Description
Thumbnail
582 kBΠλατυμέτωπο μονώροφο καλύβι, Πελετά - Νότια Κυνουρία.
Thumbnail
1.81 MBΚαλύβι με ξουστάγι και υπαίθριο φούρνο στον Πραστό - Βόρεια Κυνουρία.
Thumbnail
494.75 kBΚαλύβι με θουζ'ίδες (θυρίδες) στο Λεωνίδιο - Νότια Κυνουρία.
Thumbnail
242.1 kBΚαλύβι στο Ελληνικό - Δήμος Βόρειας Κυνουρίας.
Title: Καλύβι - Κάλιε
Other Titles: Μονώροφο πλατυμέτωπο καλύβι
Authors: Δημήτρης Φιλιππίδης
Keywords: Καλύβι - Κάλιε
Πλατυμέτωπο μονώροφο καλύβι
Issue Date: May-2015
Publisher: Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική - Μέλισσα
Citation: Δημήτρης Φιλιππίδης
Abstract: Το πλατυμέτωπο μονώροφο καλύβι φαίνεται ότι είναι η πιο παλιά μορφή κατοικίας, μια και στην πιο απλή του μορφή στεγάζει ανθρώπους και ζώα σε ενιαίο χώρο. Ο πρωτόγονος χαρακτήρας του δείχνει ότι θα μπορούσε κάλλιστα ν΄ αναχθεί στην προϊστορία ή τουλάχιστον ότι μπόρεσε να επιβιώσει στις δύσκολες στιγμές της ιστορίας του τόπου.
Description: Τα καλύβια χτίζονται σε τρεις περιοχές: τα πεδινά (χειμωνιάτικα), στα ορεινά (παροδικές κατοικίες βοσκών ή γεωργών) και στις παρυφές των οικισμών (στέγαση των κοινωνικά κατώτερων στρωμάτων). Τα κύρια χαρακτηριστικά του καλυβιού είναι : πάντοτε πλατυμέτωπο μονώροφο, η στέγη είναι δίρριχτη και ξύλινη, το δάπεδο είναι χωμάτινο, έχει μικροσκοπικά ανοίγματα, ξουστάγι (εξώστη στην είσοδο) και τζάκι χωρίς καμινάδα στον άξονα μίας στενής πλευράς. Τέλος μπορεί να έχει εσωτερικά δύο ή τρεις αναβαθμούς στο δάπεδο.
Appears in Collections:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.