Αρχιτεκτονικά σχέδια - Πύργος Νούφρη

File Size Description
Κάτοψη β΄ορόφου.pdf949.96 kBΚάτοψη β' ορόφου
Κάτοψη α΄ ορόφου.pdf949.96 kBΚάτοψη α' ορόφου
Τομή κατά πλάτος.pdf949.39 kBΤομή κατά πλάτος
Ανατολική όψη..pdf949.96 kBΑνατολική όψη
Title: Αρχιτεκτονικά σχέδια - Πύργος Νούφρη
Other Titles: Πύργος Ονούφριου Σκαρμπούνη
Authors: Δημήτρης Φιλιππίδης
Keywords: Αρχιτεκτονικά σχέδια
Πύργος Νούφρη - Ονούφριου Σκαρίμπα
Issue Date: May-2015
Publisher: Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική - Μέλισσα
Citation: Δημήτρης Φιλιππίδης
Abstract: Αυστηρή και απέριττη κατασκευή του 18ου αιώνα, με αμυντικό χαρακτήρα, έχοντας πολλές πολεμίστρες στις τοιχοποιίες του, αλλά και χώρος μόνιμης κατοικίας της οικογένειας του Ονούφριου Σκαρμπούνη, όπως μαρτυρούν τζάκια στα ψηλά σημεία του κτιρίου.
Description: Ο Πύργος αρχιτεκτονικά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί βασίζεται πάνω σε δύο επάλληλες καμάρες. Η πρώτη καλύπτει το ισόγειο και η δεύτερη διώροφη σε ύψος, φτάνει ως το δώμα. Ενδιάμεσα μεσολαβεί ξύλινο πάτωμα, σήμερα κατεστραμμένο εκτός από μερικά δοκάρια. Η επικοινωνία του ισογείου με τον α΄ όροφο γινόταν με χτιστή σκάλα, που βρισκόταν δίπλα στη σημερινή είσοδο. Η επικοινωνία ανάμεσα στους ορόφους και το δώμα γινόταν με ξύλινες σκάλες, ίσως κινητές, που δεν υπάρχουν πια. Η προσπέλαση του πύργου αρχικά πρέπει να γινόταν κυρίως στο ύψος του α' ορόφου. Όπου σώζεται και η ανάλογη πόρτα στη Νότια πλευρά και ασφάλιζε με μπάρες. Η προσπέλαση του δώματος γινόταν μέσα από τρύπα στο ΝΔ άκρο του επάνω θόλου. Οι χώροι των ορόφων ήταν ενιαίοι. Οι εξωτερικές τοιχοποιίες είναι διάτρητες από παράθυρα, πολεμίστρες και κόγχες. Ο τύπος της πολεμίστρας εξωτερικά είναι απλή κατακόρυφη σχισμή. Μία σειρά από τρύπες στο ύψος του δώματος χρησίμευε για απορροή των νερών της βροχής. Αυτό δικαιολογείται από τα συνεχή λεπτά κομμάτια, με κλίση, στο κάτω μέρος τους, που εξέχουν από τους τοίχους. Στις δύο υψηλότερες στάθμες υπάρχουν τζάκια, διαφορετικής μορφής, γεγονός που δείχνει ότι ο Πύργος χρησιμοποιήθηκε και για μόνιμη διαμονή. Και στα δύο τζάκια, σε απόσταση περίπου 1μ. πάνω από τις εστίες υπήρχαν πολεμίστρες.
Appears in Collections:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.